Terms of Use

 1. Γενικοί όροι
 2. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας της εταιρείας BobosClub (εφεξής ιστοσελίδα Bc. και Βc.) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας Bc. αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας Bc. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας Bc..

  Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδική (ad hoc) και εξατομικευμένη προειδοποίηση του επισκέπτη / χρήστη.

 3. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 4. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Bc., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων άμεσα ή έμμεσα προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, σήματα (trademarks) κλπ. (εφεξής το «περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Bc. και προστατεύεται από το ισχύον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

  Η Bc. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

  Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Bc. (περιλαμβανομένων και των δεδομένων μέτρησης των διαδικτυακών τόπων των μελών και συνδεδεμένων ιστοσελίδων, όπως το http://www.paidikitheamaton.gr) διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Bc.. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ολική ή μερική – αποσπασματική η αναπαραγωγή του, χωρίς την προηγούμενη ειδική, ρητή και έγγραφη άδεια της Bc..

  Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας Bc. και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 5. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Cookies
 6. Η διαχείριση, τυχόν επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας Bc. (εφόσον συλλέγονται) υπόκειται στα οριζόμενα στο ισχύον δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

  Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Bc. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

  Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας Bc. παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας Bc. συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

  Η Bc. δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας Bc., μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

  Η Bc. δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας Bc. σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υποχρεώσεων.

  Η Bc. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

  Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας Bc. προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

  Η Bc. μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας Bc. χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως. Τα cookies είναι αρχεία μικρής χωρητικότητας που αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας Bc., για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή / άλλης συσκευής, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας Bc. ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας Bc..

  Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας Bc. μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

  Η παρούσα ιστοσελίδα Bc. ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Bc. για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 7. Περιορισμός ευθύνης της Bc. – Δήλωση αποποίησης
 8. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας Bc. διατίθεται «ως έχει» και η Bc. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

   

  Η Bc., υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας Bc. στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η Bc. δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Bc. δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδας Bc. ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια προγράμματα (malware). Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας Bc. και σε καμία περίπτωση η Bc.

  Ωσαύτως η Bc. δε φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων μετρήσεων των διαδικτυακών τόπων των μελών και συνδεδεμένων θυγατρικών της, τα οποία στοιχεία παρέχονται από τρίτα πρόσωπα – ανεξάρτητους οργανισμούς μέτρησης ή / και πιστοποίησης. Επιπροσθέτως η δημοσιοποίηση των εν λόγω στοιχείων μέτρησης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί συγκριτική διαφήμιση ή δυσφήμιση εις βάρος άλλων διαδικτυακών τόπων τρίτων προσώπων.

 9. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία - Λοιποί Όροι
 10. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας Bc., καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας Bc. και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
  Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας Bc. από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

   

Περισσότερα

Συντονιστείτε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, τις δράσεις μας και πιθανές συνεργασίες:
  Στείλτε μας email
  +30 210 724 7726
  +30 210 723 8561
  +30 216 700 1823
  +30 697 221 9071
  Δημητρίου Γούναρη 43 , Αγία Παρασκευή